சென்னை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2022 – 12 தூய்மைப்பணியாளர் காலியிடங்கள்

சென்னை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2022 | Chennai District Recruitment 2022 Notification: சென்னை மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில் 12 தூய்மைப்பணியாளர் பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. இந்த சென்னை மாவட்ட தூய்மைப்பணியாளர் விண்ணப்பப் படிவம் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் 23.05.2022 முதல் 30.05.2022 வரை கிடைக்கும். Chennai DBCWO Hostel … மேலும் விபரம்

திண்டுக்கல் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2022 – 28 தூய்மைப்பணியாளர் காலியிடங்கள்

திண்டுக்கல் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2022 | Dindigul District Recruitment 2022 Notification: திண்டுக்கல் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில் 28 தூய்மைப்பணியாளர் பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. இந்த திண்டுக்கல் மாவட்ட தூய்மைப்பணியாளர் விண்ணப்பப் படிவம் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் 19.05.2022 முதல் 30.05.2022 வரை கிடைக்கும். Dindigul DBCWO Hostel … மேலும் விபரம்

கரூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2022 – 08 தூய்மைப்பணியாளர் காலியிடங்கள்

கரூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2022 | Karur District Recruitment 2022 Notification: கரூர் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில் 08 தூய்மைப்பணியாளர் பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. இந்த கரூர் மாவட்ட தூய்மைப்பணியாளர் விண்ணப்பப் படிவம் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் 15.05.2022 முதல் 30.05.2022 வரை கிடைக்கும். Karur DBCWO Hostel … மேலும் விபரம்

கன்னியாகுமரி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2022 – 10 தூய்மைப்பணியாளர் காலியிடங்கள்

கன்னியாகுமரி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2022 | Kanyakumari District Recruitment 2022 Notification: கன்னியாகுமரி மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில் 10 தூய்மைப்பணியாளர் பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்ட தூய்மைப்பணியாளர் விண்ணப்பப் படிவம் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் 12.05.2022 முதல் 30.05.2022 வரை கிடைக்கும். Kanyakumari DBCWO Hostel … மேலும் விபரம்

தருமபுரி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2022 – தூய்மைப்பணியாளர் காலியிடங்கள்

தருமபுரி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2022 | Dharmapuri District Recruitment 2022 Notification: தருமபுரி மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில் 04 தூய்மைப்பணியாளர் பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. இந்த தருமபுரி மாவட்ட தூய்மைப்பணியாளர் விண்ணப்பப் படிவம் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் 12.05.2022 முதல் 30.05.2022 வரை கிடைக்கும். Dharmapuri DBCWO Hostel … மேலும் விபரம்

கோயம்புத்தூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2022 – 13 தூய்மைப்பணியாளர் காலியிடங்கள்

கோயம்புத்தூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2022 | Coimbatore District Recruitment 2022 Notification: கோயம்புத்தூர் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில் 13 தூய்மைப்பணியாளர் பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. இந்த கோயம்புத்தூர் மாவட்ட தூய்மைப்பணியாளர் விண்ணப்பப் படிவம் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் 12.05.2022 முதல் 30.05.2022 வரை கிடைக்கும். Coimbatore DBCWO Hostel … மேலும் விபரம்

கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2022 Apply 34 தூய்மைப்பணியாளர் காலியிடங்கள்

கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2022 | Krishnagiri District Recruitment 2022 Notification: கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில் 34 தூய்மைப்பணியாளர் பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. இந்த கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட தூய்மைப்பணியாளர் விண்ணப்பப் படிவம் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் 11.05.2022 முதல் 30.05.2022 வரை கிடைக்கும். Krishnagiri DBCWO Hostel … மேலும் விபரம்

பெரம்பலூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2022 – 11 தூய்மைப்பணியாளர் காலியிடங்கள்

பெரம்பலூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2022 | Perambalur District Recruitment 2022 Notification: பெரம்பலூர் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில் 11 தூய்மைப்பணியாளர் பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. இந்த பெரம்பலூர் மாவட்ட தூய்மைப்பணியாளர் விண்ணப்பப் படிவம் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் 10.05.2022 முதல் 30.05.2022 வரை கிடைக்கும். Perambalur DBCWO Hostel … மேலும் விபரம்

5வது படித்தவர்களுக்கு கிராம உதவியாளர்(Village Assistant) வேலைவாய்ப்பு 2022

5வது படித்தவர்களுக்கு கிராம உதவியாளர்(Village Assistant) வேலைவாய்ப்பு 2022 | Natham Taluk Office Recruitment 2022 Notification: திண்டுக்கல் மாவட்டம், நத்தம் வட்டத்தில் காலியாக உள்ள 3 கிராம உதவியாளர்கள் பணியிடத்திற்கு விருப்பம் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். Dindigul Natham Village Assistant Recruitment 2022: Natham Taluk Office, Recently announced a new … மேலும் விபரம்

சிவகங்கை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2022 Apply 36 தூய்மைப்பணியாளர் காலியிடங்கள்

சிவகங்கை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2022 | Sivaganga District Recruitment 2022 Notification: சிவகங்கை மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில் 36 தூய்மைப்பணியாளர் பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. இந்த சிவகங்கை மாவட்ட தூய்மைப்பணியாளர் விண்ணப்பப் படிவம் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் 10.05.2022 முதல் 30.05.2022 வரை கிடைக்கும். Sivaganga DBCWO Hostel … மேலும் விபரம்