தமிழ்நாடு தனியார் வேலைவாய்ப்பு 2022 – பிரைவேட் வேலைவாய்ப்பு

தமிழ்நாடு தனியார் வேலைவாய்ப்பு 2022: Jobs Tamilnadu வலைத்தளத்திற்கு வருக!!! இந்த வலைதளத்தில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் விண்ணப்பிக்க கூடிய அனைத்து பிரைவேட் வேலைவாய்ப்பு, Off Campus Drive, தனியார் வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் இந்த வாரம், தனியார் வேலைவாய்ப்பு, தனியார் டிரைவர் வேலைவாய்ப்பு 2022, தனியார் வேலைவாய்ப்பு செய்திகள், தகவலையும் நாங்கள் உங்களுக்கு தருகிறோம்.

தனியார் வேலைவாய்ப்பு 2022

Organization Name  Qualification  Last Date
Ramboll வேலைவாய்ப்பு 2022  BE/ B.Tech/ M.E, M.Tech 30.06.2022
Ericsson India வேலைவாய்ப்பு 2022 BE/ B.Tech/Graduates ASAP
Samsung நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2022 BE/ B.Tech/Diploma/ITI 21.05.2022
Impetus வேலைவாய்ப்பு 2022  BE / B.Tech / MCA / M.Tech / M.Com  ASAP
Accenture Off Campus Drive 2022 UG, PG
Zifo RnD Solutions Recruitment 2022 B.Com, M.Com, CA ASAP
Tech Mahindra Off Campus Drive 2022 B.E, B.Tech, MCA ASAP
Accenture Off Campus Drive 2022 B.E, B.Tech, MCA ASAP
Zensar Off Campus Drive 2022 B.E, B.TECH/ M.E/ M.TECH/ MCA/ M.Sc ASAP
Accenture Off Campus Drive Any Degree
HCL Technologies Recruitment 2022 B.E, B.Tech, MCA, BS, Engineer Degree ASAP
Siemens Off Campus Drive 2021 B.E, B.TECH ASAP
FLSmidth Off Campus Drive 2021 B.E, B.TECH/ M.E/ M.TECH ASAP
Bristlecone Off Campus Drive 2021 B.E, B.TECH/ M.TECH/ MCA ASAP