தமிழ்நாடு தனியார் வேலைவாய்ப்பு 2022 – பிரைவேட் வேலைவாய்ப்பு

தமிழ்நாடு தனியார் வேலைவாய்ப்பு 2022: Jobs Tamilnadu வலைத்தளத்திற்கு வருக!!! இந்த வலைதளத்தில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் விண்ணப்பிக்க கூடிய அனைத்து பிரைவேட் வேலைவாய்ப்பு, Off Campus Drive, தனியார் வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் இந்த வாரம், தனியார் வேலைவாய்ப்பு, தனியார் டிரைவர் வேலைவாய்ப்பு 2022, தனியார் வேலைவாய்ப்பு செய்திகள், தகவலையும் நாங்கள் உங்களுக்கு தருகிறோம்.

தனியார் வேலைவாய்ப்பு 2022

Organization Name  Qualification  Last Date
Accenture Off Campus Drive 2022 UG, PG ASAP
Air India வேலைவாய்ப்பு 2022 12th 21.09.2022
Apple நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2022 Graduate ASAP
IndiGo Airlines வேலைவாய்ப்பு 2022 12th 06.09.2022
TATA Elxsi வேலைவாய்ப்பு 2022 B.E, B.Tech, M.E, M.Tech ASAP
TCS BPS Hiring 2022 UG, PG 09.11.2022
Capgemini வேலைவாய்ப்பு 2022  B.E, B.TECH/ M.E/ M.TECH ASAP
Sun TV வேலைவாய்ப்பு 2022 Graduate 13.08.2022
தினமணி வேலைவாய்ப்பு 2022 Graduate 14.08.2022
HP Career 2022 Graduate
Ericsson India வேலைவாய்ப்பு 2022 BE/ B.Tech/Graduates ASAP
Impetus வேலைவாய்ப்பு 2022  BE / B.Tech / MCA / M.Tech / M.Com  ASAP
Accenture Off Campus Drive 2022 UG, PG
Zifo RnD Solutions Recruitment 2022 B.Com, M.Com, CA ASAP
Tech Mahindra Off Campus Drive 2022 B.E, B.Tech, MCA ASAP
Accenture Off Campus Drive 2022 B.E, B.Tech, MCA ASAP
Zensar Off Campus Drive 2022 B.E, B.TECH/ M.E/ M.TECH/ MCA/ M.Sc ASAP
Accenture Off Campus Drive Any Degree
HCL Technologies Recruitment 2022 B.E, B.Tech, MCA, BS, Engineer Degree ASAP
Siemens Off Campus Drive 2021 B.E, B.TECH ASAP
FLSmidth Off Campus Drive 2021 B.E, B.TECH/ M.E/ M.TECH ASAP
Bristlecone Off Campus Drive 2021 B.E, B.TECH/ M.TECH/ MCA ASAP