ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2024, 9144 Technician பணியிடங்கள் உள்ளன

RRB ஆட்சேர்ப்பு 2024 | Railway Recruitment Board Technician Recruitment 2024: ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் Technician பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. Railway Recruitment Board அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. RRB அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 9144 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. Technician பணிக்கான கல்வித்தகுதி Bachelors Degree/ ITI/ … மேலும் விபரம்

CMRL சென்னை மெட்ரோ ரயில் வேலைவாய்ப்பு 2024, 16 Manager, General Manager, பணியிடங்கள் உள்ளன

CMRL சென்னை மெட்ரோ ரயில் ஆட்சேர்ப்பு 2024 | Chennai Metro Rail Limited Recruitment 2024: சென்னை மெட்ரோ ரயில் Manager, General Manager, and Other பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. Chennai Metro Rail Limited அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. CMRL அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 16 காலியிடங்கள் … மேலும் விபரம்

North Central Railway வேலைவாய்ப்பு 2023, 1697 Apprentice காலியிடங்கள்

North Central Railway ஆட்சேர்ப்பு 2023 | North Central Railway Recruitment 2023: வட மத்திய ரயில்வே Apprentice பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. NCR அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. வட மத்திய ரயில்வே அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 1697 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. Apprentice பணிக்கான கல்வித்தகுதி 10th, ITI போன்றவைகளாகும். … மேலும் விபரம்

Northern Railway வேலைவாய்ப்பு 2023, 3093 Apprentice பணியிடங்கள் உள்ளன

Northern Railway ஆட்சேர்ப்பு 2023 | Northern Railway Recruitment 2023: வடக்கு ரயில்வே Apprentice பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. NR அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. வடக்கு ரயில்வே அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 3093 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. Apprentice பணிக்கான கல்வித்தகுதி 10th, ITI போன்றவைகளாகும். Apprentice பணிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள் … மேலும் விபரம்

South Eastern Railway வேலைவாய்ப்பு 2023, 1785 Apprentice பணியிடங்கள் உள்ளன

South Eastern Railway வேலைவாய்ப்பு 2023 | South Eastern Railway Recruitment 2023 Notification: தென்கிழக்கு ரயில்வே Apprentice பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. South Eastern Railway பதவிக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. தென்கிழக்கு ரயில்வே அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 1785 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. Apprentice பணிக்கான கல்வித்தகுதி ITI போன்றவைகளாகும். … மேலும் விபரம்

தெற்கு ரயில்வே சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2023, 67 Sports Quota பணியிடங்கள் உள்ளன

தெற்கு ரயில்வே சென்னை ஆட்சேர்ப்பு 2023 | Southern Railway Chennai Recruitment 2023 Notification: தெற்கு ரயில்வே சென்னை Sports Quota பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. Southern Railway அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. தெற்கு ரயில்வே சென்னை அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 67 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. தெற்கு ரயில்வே … மேலும் விபரம்

SWR தென்மேற்கு ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2023, 713 பணியிடங்கள் உள்ளன

தென்மேற்கு ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு 2023 | South Western Railway Recruitment 2023: தென்மேற்கு ரயில்வே Assistant Loco Pilot, JE, Technician பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. South Western Railway பதவிக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. தென்மேற்கு ரயில்வே அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 713 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. Assistant Loco Pilot, … மேலும் விபரம்

மத்திய ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2023, 1303 பணியிடங்கள் உள்ளன

மத்திய ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2023 | Central Railway Recruitment 2023: மத்திய ரயில்வே Assistant Loco pilot, Technicians and Other பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. Central Railway பதவிக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. மத்திய ரயில்வே அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 1303 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. Assistant Loco pilot, Technicians … மேலும் விபரம்

கிழக்கு இரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2023, 689 Train Manager, JE, Assistant Loco Pilot பணியிடங்கள் உள்ளன

கிழக்கு இரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2023 | Eastern Railway Recrutment 2023 Notification: கிழக்கு ரயில்வே Train Manager, JE, Assistant Loco Pilot பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. Eastern Railway அறிவித்த பதவிக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. கிழக்கு ரயில்வே அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 689 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. Train Manager, … மேலும் விபரம்

தென் கிழக்கு மத்திய ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2023, 1016 பணியிடங்கள் உள்ளன

தென் கிழக்கு மத்திய ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு 2023 | South East Central Railway Recruitment 2023 Notification: தென் கிழக்கு மத்திய ரயில்வே Assistant Loco Pilot, Technician, and Junior Engineer பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. South East Central Railway அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. SECR … மேலும் விபரம்