தெற்கு ரயில்வே சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2023, 14 Junior Technical Associate பணியிடங்கள் உள்ளன

தெற்கு ரயில்வே சென்னை ஆட்சேர்ப்பு 2023 | Southern Railway Chennai Recruitment 2023 Notification: தெற்கு ரயில்வே சென்னை Junior Technical Associate பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. Southern Railway அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. தெற்கு ரயில்வே சென்னை அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 14 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. தெற்கு … மேலும் விபரம்

SWR தென்மேற்கு ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2023, 713 பணியிடங்கள் உள்ளன

தென்மேற்கு ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு 2023 | South Western Railway Recruitment 2023: தென்மேற்கு ரயில்வே Assistant Loco Pilot, JE, Technician பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. South Western Railway பதவிக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. தென்மேற்கு ரயில்வே அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 713 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. Assistant Loco Pilot, … மேலும் விபரம்

மத்திய ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2023, 1303 பணியிடங்கள் உள்ளன

மத்திய ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2023 | Central Railway Recruitment 2023: மத்திய ரயில்வே Assistant Loco pilot, Technicians and Other பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. Central Railway பதவிக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. மத்திய ரயில்வே அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 1303 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. Assistant Loco pilot, Technicians … மேலும் விபரம்

கிழக்கு இரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2023, 689 Train Manager, JE, Assistant Loco Pilot பணியிடங்கள் உள்ளன

கிழக்கு இரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2023 | Eastern Railway Recrutment 2023 Notification: கிழக்கு ரயில்வே Train Manager, JE, Assistant Loco Pilot பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. Eastern Railway அறிவித்த பதவிக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. கிழக்கு ரயில்வே அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 689 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. Train Manager, … மேலும் விபரம்

தென் கிழக்கு மத்திய ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2023, 1016 பணியிடங்கள் உள்ளன

தென் கிழக்கு மத்திய ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு 2023 | South East Central Railway Recruitment 2023 Notification: தென் கிழக்கு மத்திய ரயில்வே Assistant Loco Pilot, Technician, and Junior Engineer பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. South East Central Railway அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. SECR … மேலும் விபரம்

CMRL சென்னை மெட்ரோ ரயில் வேலைவாய்ப்பு 2023, 17 Assistant Manager, Manager, and Other பணியிடங்கள் உள்ளன

CMRL சென்னை மெட்ரோ ரயில் ஆட்சேர்ப்பு 2023 | Chennai Metro Rail Limited Recruitment 2023: சென்னை மெட்ரோ ரயில் Assistant Manager, Manager, and Other பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. Chennai Metro Rail Limited அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. CMRL அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 17 காலியிடங்கள் … மேலும் விபரம்

மேற்கு மத்திய ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2023, 279 Assistant Loco Pilot பணியிடங்கள் உள்ளன

மேற்கு மத்திய ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு 2023 | West Central Railway Recruitment 2023: மேற்கு மத்திய ரயில்வே Assistant Loco Pilot பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. West Central Railway பதவிக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. மேற்கு மத்திய ரயில்வே அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 279 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. Assistant Loco … மேலும் விபரம்

ICF Chennai இரயில்பெட்டி இணைப்புத் தொழிற்சாலை வேலைவாய்ப்பு 2023, 782 Apprentice பணியிடங்கள் உள்ளன

சென்னை இரயில்பெட்டி இணைப்புத் தொழிற்சாலை ஆட்சேர்ப்பு 2023 | ICF Chennai Recruitment 2023 Notification: சென்னை இரயில்பெட்டி இணைப்புத் தொழிற்சாலை Apprentice பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. Integral Coach Factory Chennai அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. ICF Chennai அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 782 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. Apprentice பணிக்கான … மேலும் விபரம்

Northern Railway வேலைவாய்ப்பு 2023, 30 Senior Resident பணியிடங்கள் உள்ளன

Northern Railway ஆட்சேர்ப்பு 2023 | Northern Railway Recruitment 2023: வடக்கு ரயில்வே Senior Resident பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. NR அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. வடக்கு ரயில்வே அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 30 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. Senior Resident பணிக்கான கல்வித்தகுதி PG Degree/ Diploma போன்றவைகளாகும். … மேலும் விபரம்

RCF ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை வேலைவாய்ப்பு 2023, 550 Apprentice பணியிடங்கள் உள்ளன

RCF ஆட்சேர்ப்பு 2023 | Rail Coach Factory Recruitment 2023: ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை Apprentice பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. Rail Coach Factory அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. RCF அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 550 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. Apprentice பணிக்கான கல்வித்தகுதி ITI/ 10th போன்றவைகளாகும். RCF பணிக்கு … மேலும் விபரம்