தமிழ்நாடு சமூகநலம் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2023, 10 பணியிடங்கள் உள்ளன

தமிழ்நாடு சமூகநலம் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை ஆட்சேர்ப்பு 2023 | Tamilnadu Social Welfare Department Recruitment 2023: சமூகநலம் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை Data Entry Operator, Programmes Management Assistant, Consultant, and Other பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. Tamilnadu Social Welfare and Women Empowerment Department அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான … மேலும் விபரம்

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2023, 45 பணியிடங்கள் உள்ளன

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை ஆட்சேர்ப்பு 2023 | TN Environment Department Recruitment 2023: சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை Programme Lead, Research Associate, Green Fellow பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. Department of Environment and Climate Change, Tamil Nadu Climate Change Mission அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் … மேலும் விபரம்

கலாக்ஷேத்ரா அறக்கட்டளை சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2023, PGT பணியிடங்கள் உள்ளன

கலாக்ஷேத்ரா அறக்கட்டளை ஆட்சேர்ப்பு 2023 | Kalakshetra Foundation Recruitment 2023: சென்னை கலாக்ஷேத்ரா அறக்கட்டளை PGT பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. கலாக்ஷேத்ரா அறக்கட்டளை அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. Kalakshetra Foundation அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 02 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. PGT பணிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள் சென்னையில் பணி அமர்த்தப்படுவார்கள். சென்னை கலாக்ஷேத்ரா … மேலும் விபரம்

சென்னை துறைமுகம் வேலைவாய்ப்பு 2023, 04 Pilot பணியிடங்கள் உள்ளன

சென்னை துறைமுகம் ஆட்சேர்ப்பு 2023 | Chennai Port Trust Recruitment 2023: சென்னை துறைமுக ஆணையம் Pilot பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. சென்னை துறைமுக ஆணையம் பதவிக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. Chennai Port Trust அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 04 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. Pilot பணிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள் சென்னையில் பணி … மேலும் விபரம்

சித்த மருத்துவ மைய ஆராய்ச்சி நிலையம் வேலைவாய்ப்பு 2023, Junior Research Fellow (Pharmacology) காலியிடங்கள்

சித்த மருத்துவ மைய ஆராய்ச்சி நிலையம் ஆட்சேர்ப்பு 2023 | SCRI Recruitment 2023 | CCRS Recruitment 2023: சித்த மருத்துவ மைய ஆராய்ச்சி நிலையம் Junior Research Fellow (Pharmacology) பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. Siddha Central Research Institute, Central Council for Research in Siddha அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான … மேலும் விபரம்

NFSU வேலைவாய்ப்பு 2023, 16 Reporting Officer, Scientific Assistant பணியிடங்கள் உள்ளன

NFSU ஆட்சேர்ப்பு 2023 | NFSU Recruitment 2023: தேசிய தடய அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் Reporting Officer, Scientific Assistant பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. National Forensic Science University அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. NFSU அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 16 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. Reporting Officer, Scientific Assistant … மேலும் விபரம்

IRCTC வேலைவாய்ப்பு 2023, 54 Hospitality Monitor, Tourism Monitors காலியிடங்கள்

IRCTC ஆட்சேர்ப்பு 2023 | IRCTC Recruitment 2023: இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் Hospitality Monitor, Tourism Monitors பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. Indian Railway Catering and Tourism Corporation அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. IRCTC அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 54 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. … மேலும் விபரம்

CIPET வேலைவாய்ப்பு 2023, Manager (F&A) காலியிடங்கள்

CIPET வேலைவாய்ப்பு 2023 | CIPET Chennai Recruitment 2023: மத்திய பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் Manager (F&A) பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. CIPET அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 01 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட … மேலும் விபரம்

NIEPMD சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2023, CCTV Technician, Hardware & System Technician பணியிடங்கள் உள்ளன

NIEPMD சென்னை ஆட்சேர்ப்பு 2023 | NIEPMD Chennai Recruitment 2023: பல குறைபாடுகள் உள்ள நபர்களின் அதிகாரமளிப்பதற்கான தேசிய நிறுவனம் CCTV Technician, Hardware & System Technician பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. National Institute For Empowerment of Persons with Multiple Disabilities அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. … மேலும் விபரம்

CIBA வேலைவாய்ப்பு 2023, Young Professional-I பணியிடங்கள் உள்ளன

CIBA ஆட்சேர்ப்பு 2023 | CIBA Recruitment 2023: மத்திய உவர்நீர் மீன் வளர்ப்புக் கழகம் Young Professional-I பதவிக்கான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. Central Institute of Brackishwater Aquaculture அறிவித்த பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. CIBA அறிவிப்பின்படி மொத்தம் 01 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. CIBA பணிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள் … மேலும் விபரம்